Heilig-Hartschool

schoolstraatjeIn 1914 werden plannen gemaakt voor een nieuwe meisjesschool aan het Schoolstraatje naast het klooster. Op 27 mei 1917 werd de school ingezegend door pastoor Prinsen. Hier was ook de bewaarschool ondergebracht. In november 1917 opende de zusters een naaischool, die al meteen door 32 leerlingen werd bezocht. Op 8 januari 1919 begon ook de huishoudschool. Deze werd echter in 1933 weer opgeheven. Op 1 september 1925 werd op de bovenverdieping drie lokalen ingericht voor een ULO-school. In 1930 werd besloten om een afzonderlijke bewaarschool te bouwen van drie lokalen, die in 1934 werd uitgebreid met een vierde lokaal. In 1953 werd de ULO-school opgeheven. De meisjesschool werd in 1973 opgeheven omdat er te weinig religieuzen waren die onderwijs konden geven en werden de meisjes ondergebracht bij de Bernardusschool. Het laatste hoofd van de school was zuster Christophorus.

Meer informatie kunt u vinden in het boek “Te Best Wart”, pag 318