Pius X-school

Pius X-schoolIn 1955 werd de Pius X-school opgericht. Het gebouw had een gymnastieklokaal aan de Koningin Julianaweg. In 1959 had de school al 540 leerlingen. Door de opening van de Mariaschool op 23 maart 1960 werden de meisjes daar ondergebracht en werd de Pius X-school uitsluitend jongensschool.