Sint Bernardusschool

St Bernardusschool 1De oorspronkelijke plaats waar de nieuwe R.K. Jongensschool “Sint Bernardus” begon per 1 juni 1918 was in het pand aan de Hoofdstraat 64 met de klassen 1 en 2. De naam is afgeleid van Bernardus Prinsen, pastoor van de Odulphusparochie. Er was tussen 1917 en 1922 veel gedoe over het toestaan en bekostigen van bijzonder onderwijs, waar ook katholieke scholen onder vielen. Uiteindelijk bleken alle leerlingen van de openbare school over te stappen naar de katholieke school. Op 15 april 1920 werd besloten om de openbare school op te heffen. De oorspronkelijke openbare school uit 1908 bestond uit 5 klaslokalen en een gymnastieklokaal en was al snel te klein.

St Bernardusschool 2Op 20 maart 1921 werd een verzoek gedaan aan de gemeenteraad voor de bouw van een nieuwe school. Besloten werd echter om de bestaande school aan te passen. Op 17 augustus 1921 vond de aanbesteding plaats voor het verbouwen en vergroten van de voormalig openbare school. Het werk werd gegund aan de Firma C. van Heeswijk & Zn uit Best. De nieuwe school zou ook een centrale verwarming krijgen. Tijdens de verbouwing konden de leerlingen terecht in een 6-klassige houten noodschool in de Nieuwstraat (ter hoogte waar nu nr 58 is gesitueerd) De nieuwe school telde 11 klaslokalen, een hoofdenkamer, een overdekte speelruimte en een zeer grote speelplaats. De school werd in het voorjaar van 1923 in gebruik genomen. In 1920 was het aantal leerlingen 195 en groeide in 1930 tot ongeveer 300 en in 1940 tot 450 leerlingen. In 1946 ontstonden plannen om naast de lagere school ook een U.L.O.-school op te richten in Best. Een deel van de leerlingen werd daarvoor ondergebracht in de nieuwe “Sint Antoniusschool”. De Sint Gerardus U.L.O. startte op 1 september 1947 in de Bernardusschool. De beide scholen werden in september 1959 gesplitst, waarbij de U.L.O. in een afzonderlijk gebouw werd ondergebracht. In 1973 was hier de dienst gemeentewerken gehuisvest in het oude pand van de St. Bernardusschool.

Het pand is gesloopt in 1987 i.v.m. de bouw van een nieuw gemeentehuis.

St Bernardusschool 3In de raadsvergadering van november 1967 werd besloten voor de bouw van een nieuwe 8-klassige school. Rekening houdend met een reorganisatie van het lager onderwijs in Best-centrum als gevolg van de opheffing van de meisjesschool zoor de Zusters en het stichten van een nieuwe school in de Vleut, besloot de gemeenteraad op 28 september 1970 tot het bouwen van een 9-klassige gemengde school aan de Secretaris Jansenstraat. De architect van die nieuwe school was Architectenbureau de Reus uit Oss. De aannemer was aannemersbedrijf Gebr. Koppen uit Best. De school werd op 8 december 1972 officieel geopend.