Lidwinakerk

LidwinakerkDe ronde kerk, zoals zij in de volksmond wordt genoemd, is evenals het gemeentehuis ontworpen door de architecten C.H. de Bever en diens zoon L.L.J. de Bever. Zij kozen een ronde vorm, enerzijds om daarmee de tegenhanger te scheppen van het niet veraf gelegen gemeentehuis met zijn vierkant hoofdgebouw en anderzijds om een onderbreking te krijgen in de strakke lijn van de omliggende huizenrijen. Aan het ontwerp lag de gedachte ten grondslag van een in gelijke helften verdeelde cirkel, waarvan de helften ten opzichte van elkaar langs de middellijn wat werden verschoven. Hierdoor ontstonden de aan weerszijden, tegenover elkaar liggende ingangen. De kerk is gebouwd door de firma van Bommel en v.d. Horst uit Langenboom.

De beide architecten hadden tot opdracht een gebouw te ontwerpen, dat ook voor andere doeleinden geschikte zou zijn dan voor het houden van godsdienstoefeningen, met name voor bepaalde culturele evenementen. Dit is opgelost door de stoelen, oplopend op te stellen in een halve cirkel om de plaats van het centraal gebeuren. Het altaar kan gemakkelijk terzijde worden geschoven. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan een goede acoustiek.

In de los van het kerkgebouw staande toren hangen twee klokken, elk met eigen naam en een opdracht. Zo is een van beide genaamd naar de tijdens de bouw overleden bouwpastoor Jan de Jonge. Zij draagt het opschrift: “Ik, Johannes, roep de mensen wakker, Primus Pastor van de Hoge Akker”. Het kruis op de 21,5 meter hoge toren werd op 17 september 1965 geplaatst, de klok van 401 kilo werd op 19 september 1965 door deken J. Maas gezegend.

De kerk werd op 13 juli 1965 officieel in gebruik genomen met een eredienst, opgedragen door Mgr. W.M. Bekkers, bisschop van Den Bosch.

1965-0117 1965-0118