Postkantoren

De Postwet van 1850 bepaalde dat elke gemeente een postinrichting moest hebben. Op 1 mei 1851 werd in Best het eerste “Bestelhuis” ingericht. De eerste “bestelhuishouder” was Hermanus Voorpoel uit Tubbergen en het pand was gevestig op adres C 223 en later gewijzigd in C 232 (huidige Hoofdstraat 57). Op 1 april 1861 kreeg het “bestelhuis” de status van hulppostkantoor en werd Hermanus bevorderd tot “brievengaarder”.

De post werd tot 1866 vervoerd per postkoets. Op 1 februari 1871 werd de telegraaf op het station in Best opengesteld voor particulier gebruik. De telegrammen werden door de “brievengaarder” afgeleverd. Na het overlijden van Hermanus Voorpoel op 12 januari 1873, werd hij opgevolgd door Hermanus van Gemert, de zoon van weduwe van Gemert-Boelaaars die het stationskoffiehuis runde. Een van de vertrekken van het koffiehuis werd ingericht als hulppostkantoor.

postkantoor2Na het overlijden van Hermanus van Gemert op 10 juli 1900 werd op 1 maart 1901 A.J. Theunissen benoemd tot brievengaarder. De locatie van de brievengaarder was tevens hulppostkantoor maar de Theunissen verhuisde diverse keren. Op 7 mei 1908 besloot de gemeenteraad om toestemming te geven aan de nieuwe woning van de heer Theunissen aan de Nieuwstraat 36 aan te wijzen als hulpkantoor.
In 1907 ontstonden de eerste plannen voor een telefoonkantoor, mede door initiatief van de burgemeester Dobbelaere en de directeur van de boterfabriek Adrianus de Wert. De gemeenteraad besloot op 24 april 1908 om een hulptelegraaf- en telefoonkantoor te vestigen op het adres C 213 (Nieuwstraat, pand van kleermaker Alphons Cras). Het kantoor werd op 1 mei 1909 opengersteld en A. de Wert kreeg de eerste telefoonaansluiting. A. Cras en zijn dochter waren de kantoorhouder.

postkantoor3In 1925 bouwde de nieuwe postkantoorhouder Hermanus Cornelissen een nieuw woonhuis aan de Nieuwstraat 32 met daarbij een ruimte voor het hulppostkantoor. Het hulptelefraaf- en telefoonkantoor werd toen samengevoegd met het hulppostkantoor. Door de groei van de Bestse bedrijven als Trico Best, Klompenfabriek van der Velden en de Bata, nam het telefoonverkeer aanzienlijk toe. Op 21 juni 1938 werd een automatische telefooncentrale geïnstalleerd. Naast brieven zorgde het postkantoor ook voor verzenden van pakketpost, ook veel klompen van de klompenmakers uit Best. Tevens was het postkantoor bedoeld voor geldtransacties, zoals het betalen van rekeningen en het uitbetalen van uitkeringen.

postkantoor4Op 13 april 1959 werd J.F.J. Bierings benoemd tot kantoorhouder. Het kantoor verhuisde naar Nieuwstraat 58 en werd op 2 mei 1959 officieel geopend. Op 1 maart 1965 werd de status van hulppostkantoor veranderd in een zelfstandig hoofdpostkantoor.

In 1961 werd het postagendschap in het Batadorp opgeheven. Op 15 januari 1962 werd in het Wilhelminadorp een nieuw postagendschap geopend in het pand van de zelfbedieningswinkel van de heer Pladdet, Wilhelminaplein 6.

PostkantoorOp 29 oktober 1971 opende burgemeester de Leeuw een nieuw hoofdpostkantoor van de P.T.T. aan de Raadhuisstraat. In 2008 besloten TNT Post en Postbank de dienstverlening te verzorgen vanuit kleinere verkooppunten, waardoor het hoofdpostkantoor is verdwenen.

Meer informatie kunt u vinden in het boek “Thuis in Best” hoofdstuk 14.