Sint Odulphushuis (C217)

0012_KMAAlaHet Sint Odulphushuis aan de dorpstraat (C217), later Hoofdstraat 37, werd op 13 april 1902 officieel geopend. De voorzitter van het Odulphushuis, hoofdonderwijzer Adrianus van der Vleuten, verwelkomde de ongeveer 600 aanwezigen in zijn openingstoespraak, waarna harmonie De Eendracht een mars ten gehore bracht. Daarna volgde inzegening door pastoor Pijnenburg. Het pand stond in de Dorpstraat naast de pastorie van de Odulphuskerk. Het was bestemd als parochiehuis waar vergaderingen plaats vonden van de Sint Paulusvereniging, de Boerenbond, de Boerenleenbank en de Sint Vincentiusvereniging. De pastoor en kapelaans gaven tot 1920 buiten schoolverband godsdienstlessen aan jongens omdat Best toen nog geen katholieke jongensschool had. In het pand werden ook regelmatig toneelvoorstellingen uitgevoerd door o.a. de toneelgroep van de R.K. Jonge Middenstand. 0072Na de 2e Wereldoorlog heeft het pand ook nog dienst gedaan als tijdelijk gemeentehuis.
Het gebouw werd in 1963 gesloopt. Het beeld van St. Odulphus dat een de voorgevel te zien is, werd verplaatst naar het plein voor de Odulphuskerk.