Burgering, H.J.M.

0012_u2HNvxDokter Harrie Burgering werd op 1 maart 1919 gemeentearts van Best. Zoals toen gebruikelijk had hij een apotheek aan huis. De dokter was gespecialiseerd in het behandelen van longontsteking. Veel Bestenaren vonden hem een deftige heer, wat zeker een voordeel was voor zijn aanzien in het dorp. Ook had hij altijd handschoenen of een zakdoek bij zich om daarmee de deurklinken vast te pakken, bang voor de bacteriën.

Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de opzet van een afdeling van het Wit-Gele Kruis in Best, samen met zuster Eerenbeemt. In de Tweede Wereldoorlog wilde hij zich niet aansluiten bij de door de Duitsers verplichte “Artsen Kamer” en probeerde hij (illegaal) zo goed mogelijk zijn praktijk voort te zetten. Hij heeft samen met dokter Kuipers veel oorlogsslachtoffers geholpen.

Hij woonde aan de Dorpsstraat (later Hoofdstraat 76), direct aan de overweg. Het huis werd op 17 september 1944 verwoest. Een munitiewagen, die vlak voor het huis stond, werd getroffen door Engelse jagers, waardoor de woning in vlammen opging. Later werd op dezelfde plaats een nieuwe woning met praktijkruimte gebouwd met als adres Spoorweglaan 1 en met de naam “Odulphushof”. Dit huis werd in 1998 afgebroken in verband met de aanleg van de spoortunnel. Op 1 maart 1959 werd zijn 40 jarig jubileum als arts in Best gevierd. Op 1 januari 1961 stopte hij als huisarts.

Hij werd geboren op 25 april 1891 te Amsterdam
Hij overleed op 9 maart 1971
Hij was getrouwd met Marietje Janssen uit Lith.

Publicaties:
Meer informatie is te vinden in :
De geschiedenis van de praktijk en huisartsenzorg in Best” door de heer R. Hendriksen, huisarts
Thuis in Best, pag 79
En de publicatie “Harrie Burgering, Huisarts van Best” van de Heemkundekring ‘Dye van Best’