Avondmaalparochie

AvondmaalkerkOp 25 oktober 1964 werd de vierde parochie in Best opgericht door bisschop Bekkers in de wijk Naastenbest. De pastoor J.E.H. Bolscher wed benoemd als bouwpastoor. Voor de Avondmaalkerk werd in eerste instantie een houten noodkerk gebouwd op de hoek van de Koningin Julianaweg en de Willem de Zwijgerweg. De eerste mis werd opgedragen op 29 juni 1965.

Het nieuwe gebouw aan de Max. de Bossusstraat was een van de 8 zogenaamde “sporthalkerken” in de provincie Noord-Brabant, alle ontworpen door architect A. van Merendonk. Het was de bedoeling dat de gemeente Best het gebouw na 5 jaar zou kopen en als sporthal in gebruik zou nemen. Dit is echter nooit gebeurt. De kerk werd op 21 december 1966 in gebruik genomen in aanwezigheid van mgr. drs. J. Bluyssen, bisschop van Den Bosch. Een andere deel van het gebouw deed dienst als wijkgebouw voor de buurtvereniging Naastenbest.

Op 1 januari 1969 wordt de parochie uitgebreid doordat de grens met de Odulphusparochie wordt aangepast. De bewoners van de Spoorstraat, de princes Irenelaan en een deel van de prins Bernarnhardlaan, in totaal 175 mensen, zijn door het bisdom overgeplaatst naar de Avondmaalparochie.

De kerk is op 18 oktober 1987 gesloten en is als parochie opgegaan in de Sint Antoniusparochie.

Artikel E.D. 3 januari 1969

1969-0001