Lidwinaparochie

Op 10 januari 1962 geeft mgr. Bekkers, bisschop van Den Bosch, kapelaan J.J. de Jonge  de opdracht om de mogelijkheid tot de oprichting van een nieuwe parochie te onderzoeken in het uitbreidingsplan De Hoge Akker.

Op 8 april 1962 werd de Heilige-Lidwinaparochie opgericht in de wijk De Hoge Akker. Het was een afsplitsing van de Odulphusparochie.  Hij maakte de opening van de Lidwinakerk niet mee omdat hij op 1 mei 1964 overleed in Den Haag.

1961-546