Hockeyclub Best

Officieel bestaat de Hockeyclub Best vanaf 15 april 1948, volgens de Koninklijk goedgekeurde statuten. Maar officieus werd er al gestart in in 1943. Enkele Bata medewerkers en medewerksters richtten een club op om de hockeysport te beoefenen. Het begon met 25 leden, die wekelijks een kwartje contributie betaalden. De eerste jaren werd gespeeld achter de fabriek, op de sportvelden van de Bata. Terreinmoeilijkheden waren oorzaak dat de grote toeloop werd geremd. Met behulp van de directie van de Bata werd tenslotte een sportpark aangelegd, waarin ook 2 hockeyvelden werden opgenomen met kleedkamer. In september 1949 werden deze terreinen in gebruik genomen en vanaf die tijd ging men in competitieverband spelen. In het begin moest het veld door de leden zelf worden gemaaid. In de eerste vier jaar werden er nauwelijks wedstrijden gespeeld. In 1953 verrichtte de directeur Nossek de opening van een eigen hockeypaviljoen. In 1963 verhuisde de club naar de Leemkuilen. Op 4 juni 2004 vierde de vereniging haar 60-jarig jubileum.

1963-0206