Mariaschool

MariaschoolToen de R.K. Gemengde Pius X-school door de grote uitbreiding van het Wilhelminadorp reeds lang overbezet was, volgde op 1 augustus 1959 een splitsing. Er werd besloten om een achtklassige lagere meisjesschool te bouwen. De Pius X-school zou voortaan uitsluitend bestemd zijn voor jongens. Tot het hoofd van de school werd de heer Verheijden benoemd. Gestart werd met enkele noodlokalen.

Op 25 maart 1960 vond de officiële opening plaats van de Mariaschool in de Pater Bleysstraat. De school is ontworpen door de architecten Geenen en Oskam uit Eindhoven. De school had aan de voorzijde twee ingangen. In de garderobe-hal bevond zich een gaffito, voorstellende het bekende kinderleidje “Twee emmertjes water halen”, van de kunstenaar G. Morée. Voorts waren er twee muurschilderingen, uitbeeldende “Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht” en “Levensvreugde en blijheid”.