Boeken over Best

BEST BEKEKEN

kaft-best-bekeken-kleinOnder de titel “Best bekeken” heeft de Stichting Geschiedenis van Best een nieuw boek uitgebracht. Het is het vijfde boek in een serie rijk geïllustreerde uitgaven over de veelal recente geschiedenis van onze gemeente.
Reeds in 2002 verscheen als eerste uitgave van de stichting het boek “Sporen door Best”, waarin uitgebreid de totstandkoming van het ondergrondse spoor werd beschreven. Het boek werd een groot succes en was direct volledig uitverkocht. Gesterkt door dit resultaat begonnen Kees van den Biggelaar en Loek van den Hurk met de samenstelling van “Omzien in Best” dat naar later bleek het eerste in een reeks van vijf boeken zou worden. Voorzien van enorm veel oude foto’s verscheen dit geschiedenisboek van Best in 2007 op de markt. Een vervolg op dit succes kon natuurlijk niet uitblijven en in 2011 verscheen van de hand van dezelfde twee auteurs het boek “Thuis in Best”.

In 2016 verscheen onder redactie van Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar de uitgave “Vroeger in Best” waarin door een schrijverscollectief diverse plaatselijke onderwerpen werden belicht. Het vierde boek in de serie was getiteld “Best in beeld” en werd gemaakt door wederom Kees van den Biggelaar en Henk van den Brink. In tegenstelling tot de vorige boeken uit de serie is dit boek vooral een platenboek geworden met bijschriften.

De serie historische fotoboeken van Best wordt nu afgesloten met het vijfde en tevens laatste deel. Ook nu zijn Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar weer verantwoordelijk voor dit prachtige boek. ‘Best bekeken’ geeft een laatste overzicht van de recente geschiedenis van ons mooie dorp in vele nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Zo zien we onder andere oude foto’s van verschillende families en markante mensen uit Best. Verder diverse dorpsgezichten, winkelpanden en woonhuizen in ons dorp die inmiddels al weer verdwenen zijn, maar die de meeste inwoners nog goed voor de geest kunnen halen.

In het 22 hoofdstukken tellende boek met 280 pagina’s passeren in het hoofdstuk “Bestse klanken” heel veel muziekgezelschappen de revue. De meeste daarvan bestaan al niet meer. “Herinneringen aan onze schooltijd” toont klassenfoto’s uit de afgelopen eeuw van verschillende klassen op meerdere scholen. Oude beroepen komen aan bod in het hoofdstuk “Kostverdieners”. Met briefhoofden wordt aandacht besteed aan een aantal bedrijven die destijds furore maakten. De rol van de Bata komt uitgebreid aan de orde evenals de verschillende gemeenteraden van Best.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het Sint-Odulphusgilde, de kunstschilder Arend Hijner, Sjef van Drieken en de Wilhelminabrug. Luchtfoto’s van de meeste wijken uit onze gemeente verlevendigen het geheel. Het is weer een boek geworden dat in geen enkele huiskamer in Best mag ontbreken. Dankzij meerdere sponsoren uit het bedrijfsleven en met dank aan het gemeentebestuur van Best kan ook dit boek nog steeds voor 25 euro worden verkocht.

Het boek kost slechts 25 euro is te koop bij Bruna in de Boterhoek. Daarnaast wordt het boek verkocht in de heemkamer van de erfgoedvereniging Dye van Best (achteringang van Prinsenhof) op zaterdagen van 10.00-14.00 uur.
Nadere Info: secretariaat tel. 0499-850225


 

BEST IN BEELD

voorkant-best-in-beeldIn de aanloop naar het 200-jarig bestaan van Best als zelfstandige gemeente kwam de Stichting Geschiedenis van Best met een nieuw boek. Dit boek “Best in beeld” is een uitvloeisel van de eerdere boeken die de stichting uitgaf gedurende de afgelopen tien jaar. Bij het samenstellen van die boeken hebben met name de kernauteurs van de stichting: Kees van den Biggelaar, Loek van den Hurk en Henk van den Brink, tal van familiearchieven en fotoalbums doorgespit op zoek naar verhalen en vooral beeldmateriaal. Dat heeft stapels foto’s opgeleverd waarvan er al veel gebruikt zijn. Maar de voorraad lijkt schier eindeloos mede dankzij al die oudere Bestenaren die bereid waren om hun oude (familie)foto’s te laten zien en te toetsen op hun bruikbaarheid.

Hiermee krijgt iedereen die dat wil een inkijk in de recente historie van Best met zijn mensen, omgeving, bedrijvigheid, verenigingsleven enz. Centraal staat dit keer het beeldmateriaal. Waren de vorige boeken allemaal verhalen met veel ruimte voor foto’s, in “Best in beeld”  is het juist andersom. De foto’s voeren de boventoon, maar wel met ruime onderschriften zodat de lezer/kijker ook weet wat/wie er op de foto te zien is.

Het boek met 280 pagina’s is te koop bij de Heemkamer van Erfgoedvereniging Dye van Best, aan de achterzijde van Zalencentrum Prinsenhof in Best. Geopend elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur voor de prijs van € 25,=. Geopend elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Voor inhoudsopgave boeken klik hier


Eerder uitgegeven boeken:

Boek Vroeger in Best

Het boek ‘Vroeger in Best’ is de vierde uitgave van de Stichting Geschiedenis van Best. Dit deel verscheen in 2016.

Het boek is reeds uitverkocht.

Voor inhoudsopgave boeken klik hier

 

 

 

 

 


Boek-ThuisinBest

Het boek ‘Thuis in Best’ is de derde uitgave van de Stichting Geschiedenis van Best en verscheen eind 2011. Het is een vervolg op het boek ‘Omzien in Best’ waar niet alle onderwerpen behandeld konden worden en er veel materiaal bleef liggen. Ook hierin weer veel foto’s over Best met mooie verhalen die de moeite van het bewaren meer dan waard zijn.

Het boek is reeds uitverkocht.

(ISBN: 978-90-807298-0-3)

Voor inhoudsopgave boeken klik hier


Boek-OmzieninBest

Het boek ‘Omzien in Best’ is de tweede uitgave van de Stichting Geschiedenis van Best en is uitgegeven eind 2007. Het is een boek geschreven door Kees van den Biggelaar en Loek van den Hurk, met als onderwerp de veranderingen in Best van na de Tweede Wereldoorlog. Een soort vervolg van het boek ‘Te Best Wart’ van Jean Coenen dat de geschiedenis van Best beschrijft tot 1960.

Het boek is reeds uitverkocht.

(ISBN: 978-90-807298-4-1)

Voor inhoudsopgave boeken klik hier


Boek-SporendoorBest

Het boek ‘Sporen door Best’ is het eerste werk van de Stichting Geschiedenis van Best. Het boek omvat de gehele geschiedenis van de spoorlijn door Best van de eerste trein op 1 juli 1866 tot 2002.

Het boek is nog te koop bij de Heemkamer van Erfgoedvereniging Dye van Best, aan de achterzijde van Zalencentrum Prinsenhof in Best. Geopend elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.reeds uitverkocht.

(ISBN: 90-807298-1-7)

 

 


Boek-TeBestWartHet Boek ‘Te Best Wart’ is verschenen in november 2000 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobank Best. Het boek is geschreven door Jean Coenen van het Bureau voor Regionaal Historisch Onderzoek. Hierin worden de verschillende periodes beschreven van Best, vanaf de vroegste geschiedenis tot 1960.

Het boek is nog te koop bij de Heemkamer van Erfgoedvereniging Dye van Best, aan de achterzijde van Zalencentrum Prinsenhof in Best. Geopend elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

(ISBN: 90-90-014277-00)

 


Overige boeken over Best:

- ‘Best in Oorlogstijd’, geschreven door Aad Jongbloed
- ‘Focus op Best’, geschreven door Toon van de Sande (ISBN: 90-288-3590-3)
- ‘Best Bewaard’, geschreven door Jan Burgers
- ‘Best Toen en Nu’, geschreven door Toon van de Sande (ISBN: 961-223-145-1)