Over ons

Logo-Stichting kleinDe Stichting Geschiedenis van Best heeft tot doel: “Het doen uitvoeren, verzorgen en bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente Best, haar inwoners en haar grondgebied en al hetgeen daarvoor bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te verwezenlijken door het voorbereiden, begeleiden, opzetten, ontwikkelen en uitgeven van diverse vormen van presentaties in woord, beeld en geschrift”.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

J.M. van Beerendonk, voorzitter

H.J.J.B. van den Brink, secretaris

L.J.H.A.M. van den Hurk, penningmeester

C.B.J. van den Biggelaar, lid

H.J.A. van Vroenhoven, lid

A.W. van Erp, lid

De stichting is opgericht 19 december 2001 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17141534.