Hoofdstraat 60 – 62

Hoofdstraat 60 en 62De huizen Hoofdstraat 56 en 62 behoorden aanvankelijk tot de eigendommen van de fundatie Hendrik Jansen van de Ven, weduwnaar van Cathalijn Laureijssen Schepens. Die fundatie werd gesticht in 1740 en had als doelstelling arme familieleden te ondersteunen.Na veel juridische procedures werden de bezittingen van die fundatie in 1885 overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Armbestuur in Best. Het liet het oude vervallen huis van de fundatie slopen en in  1893 op die plaats vier nieuwe woningen bouwen door de Bestse aannemer J. Hoppenbrouwers. De gemeenteraad kocht de huizen Hoofdstraat 56 t/m 62 in 1953 voor f. 29.000,– en ruilde deze in 1954 tegen eigendommen van NV IBC welke de gemeente nodig had voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. De NV IBC sloopte de panden 60 en 62 in 1961 en bouwde daar een eigen kantoorpand en verkocht de twee andere panden 56 en 58 aan F. van Doremalen.