Pastoors

Sint Odulphusparochie
Gerard Schellekens                                 van 1661 tot 1674
Henricus Kemps                                      van 1674 tot 1686
Henricus Verschuijl                                van 1686 tot 1712
Henricus Coppens                                   van 1713 tot 1750
Adrianus Mulders                                   van 1750 tot 1762
Judocus van de Vorst                              van 1763 tot 1788
Henricus Godefridus van Heeck          van 1788 tot 1804
Joannes van Coll                                      van 1804 tot 1828
Joannes Zwijsen                                       van 28-4-1828 tot 23-5-1832
Henricus Zomers                                     van 23-5-1832 tot 2-11-1878
Theodorus van der Velden                   van 1878 tot 15-12-1882
Johannes Pijnenburg                             van 20-12-1882 tot 24-4-1903
Hermanus Joannes A. Pistorius           van 8-5-1903 tot 30-11-1911
Bernardus Prinsen                                 van 22-12-1911 tot 31-12-1932
Gerardus Vos                                           van 1933 tot 1947
Antonius Aloysius M. Swagemakers   van 12-12-1947 tot 18-3-1963
Johannes Maas                                        van 1963 tot 1970
Henricus Maas                                        van 6-11-1970 tot 15-5-2001
Josephus Verbraeken                            van 1-6-2002 – 1-9-2005
Vincentius Blom                                     van 1-9-2005 – 1-8-2009
Andréas Brouwers                                 van 1-8-2009 -

Sint Antoniuskerk
Jozef Duffhauss                                     van 24-2-1939 tot 6-2-1963
G. Soons                                                   van 3-3-1963 tot 27-2-1968
de Veer
H.G.J. van Oers                                      van 9-3-1968 tot ???
J.A. Brouwers                                 van circa 1973
J.C. van Duinhoven                       van circa 1973
J.J.M. Denteneer                            van circa 1973

Sint Lidwinakerk
Joannes Jos de Jonge                            van 1962 tot 1-5-1964
Antonius Verbruggen                          van 1964 tot 1982
Richard Schreurs                                  van 1981 tot 2009

Avondmaalkerk
H. Bolscher                                     van 1964
J.A. Brouwers                                 van circa 1973
J.C. van Duinhoven                       van circa 1973
J.J.M. Denteneer                            van circa 1973