Willems, C.M.J.

WillemsDirecteur van de N.V. Tricotbest
Was in 1947 mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Katholieke Gezinszorg in Best en de culturele vereniging “Geloof en Wetenschap”
Hij was voorzitter van de koninklijke harmonie “De Eendracht”
hij was vice-voorzitter van het Comité voor Volksfeesten.
Hij was meer dan 25 jaar lid van de St. Vincentiusverniging.
Hij woonde in het woonhuis Stationsstraat 17 en later in de villa “De Rode Haan” aan de Bosscheweg.
Bij raadsbesluit van 11 oktober 1957 werd hij benoemd tot ereburger van Best.