Bibliotheek

bibliotheek1De bibliotheek was in eerste instantie een houten gebouw aan het Raadhuisplein. Het geld was geschonken door N.V. IBC in verband met het 75-jarig bestaan. Voorheen moest men voor het lenen van boeken naar de parochiebibliotheek van Sint Odulphus (centrum) en bij Kadans (Wilhelminadorp). Het gebouw was geopend op 6 november 1965. Schoolkinderen werden in klasverband uitgenodigd om het lezen te stimuleren. Op woensdagmiddag werd het voorleesuurtje druk bezocht. Het houten gebouw werd gebruikt tot 5 april 1984 toen een nieuw gebouw werd geopend.

1965-0166