Klooster Huize Nazareth

« 1 van 6 »

KloosterKlooster van de zusters Dochters van Maria en Joseph was gelegen aan de Dorpstraat (later Hoofdstraat). Op verzoek van pastoor Zomers en de gemeente vestigde de zustercongregatie “Dochters van Maria en Joseph” uit Den Bosch zich in 1864 in Best. De zusters behoorde tot de onderwijscongregatie en zij begonnen daarom met lesgeven. In 1886 besloot het kerkbestuur om voor de zusters een nieuw klooster met de naam Huize Nazareth te bouwen. Hierbij werd tevens een kapel gebouwd en werd de meisjesschool uitgebreid. . De aanbesteding was op 15 februari 1886 en werd gewonnen door H.J. Troupin. Tien jaar later werd het gebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel aan de westzijde voor de huisvesting van pensionaires. In 1898 kwamen hier de eerste meisjes wonen.

Door de groei van de Bestse bevolking werd in 1914 besloten tot uitbreiding van het scholencomplex , met een nieuwe meisjesschool en kleuterschool. De nieuwe gebouwen werden op 29 mei 1917 ingezegend door pastoor Prinsen. De nieuwe huishoudschool gedijde minder goed en werd in 1933 weer opgeheven.

Door de inrichting van twee ziekenkamers konden vanaf 1 januari 1919 Bestse zieken worden verpleegd. De operatiekamer werd regelmatig gebruikt door dokter Burgering, mede vanwege de vele verkeersongelukken bij het kruispunt. In 1962 werd besloten om het pensionaat te gaan gebruiken als klooster voor huisvesting van bejaarden. In 1964 verdween het ijzeren hek en kwam er een plein.

Door gebrek aan religieuzen kwam in 1973 een eind aan de onderwijsactiviteiten van de zusters en ook de zorg voor bejaarden werd afgebouwd. Tussen 1985 en 1987 werd een groot deel van het complex gesloopt met uitzondering van de kapel en het uit 1917 daterende deel van het klooster. Het beeld van H. Joachim in de voorgevel, kreeg een nieuwe plek in de Sint Annakapel in Aarle.