Prinsenhof

PrinsenhofHet eerste gedeelte van de huidige Prinsenhof werd in 1929 door de R.K. Odulphusparochie, onder leiding van pastoor Bernardus Prinsen als jongenspatronaat aan het Kerkhofpad gebouwd. Het kerkbestuur onder leiding van pastoor Gerardus Vos liet in 1934 naast dit jongenspatronaat het K.J.V.-huis bouwen (KJV = Katholieke Jonge Vrouwen). Dit gebouw bood onderdak aan jongedames.
Het patronaat en KJV-huis werden na de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbonden. Kort na de oorlog werden er geruime tijd kerkdiensten in het patronaatsgedeelte gehouden tot het moment dat de zwaar gehavende Odulphuskerk weer provisorisch gereviseerd was. Dit gebouw werd tussen 1947 en 1962 als gemeentehuis in gebruik genomen. Het gebouw staat ook bekend als Jeugdcentrum en heet tegenwoordig Prinsenhof.