Huize “Spijkerhoek” (D30a en D30b)

SpijkerhoekIn de Oranjestraat 30 en 32, 5682  CC Best, staat deze riante dubbele woning. Op 24 augustus 1936 gaf de landbouwer A. van de Spijker, weduwnaar van A.A. van Haaren, D 26,  mede namens zijn oudere en kinderloze broers en zussen, opdracht voor de bouw ten gunste van zijn negen kinderen. De geboorte van de kleinzoon-stamhouder op 17 juli was de concrete aanleiding. De gemeentelijke toestemming volgde op 15 september 1936. Het huis is ontworpen door de destijds in Best wonende en werkzame architect Karel A.Th.C. Olfers. De bouwwerkzaamheden zijn verricht door het aannemersbedrijf De Poorter. Het markante pand loopt evenwijdig aan de straat en is voorzien van een zadeldak. Centraal is een topgevel aangebracht, die dient als erker met balkon. Links en rechts hiervan zijn de diverse uitbouwen geplaatst. Zowel buiten als binnen was het voor die tijd een zeer luxe woning van bijzondere architectuur.  Na de oplevering 0p 7 mei 1937 verkocht Toon van de Spijker de dubbelwoning aan een van zijn zonen, de gemeente ontvanger Harry A. van de Spijker. Sindsdien wordt deze bewoond door de familie H.A. en  A.H.A. van de Spijker-Bos. De aanvankelijke adressering was: Verrenbest D 30 a en b, later veranderd in Oranjestraat D30a en D30b. Vanaf het begin heette het dubbele pand: “Huize Spijkerhoek”, daar het ligt op een der drie hoeken van het toenmalige grootfamilie grondstuk.  (versie herzien op 1 augustus 2015)