Heilig Hartbeeld

H_Hartplein2Het Heilig Hartbeeld is gemaakt door de firma Bressers uit Gent. Het beeld werd op 3 juni 1921 door de parochianen van de Odulphusparochie aangeboden aan de toenmalige pastoor Prinsen. Het kreeg een plaats op het kerkplein. Na de reconstructie van het plein in 1956 werd het beeld verplaatst naar de huidige plaats aan het Heilig Hartplein.