Naastenbest

Naastenbest was een van de drie Bestse buurtschappen die tot 1819 deel uitmaakte van Oirschot. Na de bouw van de wijk “De Hoge Akker” was de vraag naar nieuwe woningen niet verminderd. Omdat de industrie in Best steeds meer mensen aantrok en de gemeente Best in agglomeratieverband een taak te vervullen had ten behoeve van de regio Eindhoven, werd het bestemmingsplan Naastenbest ontwikkeld. Het gevolg was dat weer een aantal boerderijen en boerenland moest verdwijnen. De Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen was de grootste opdrachtgever voor de bouw van woningen voor met name philipspersoneel. De gemeente verkocht daarvoor bij raadsbesluit van 27 januari 1966 de nodige grond aan de woningstichting. In 1967 en 1969 volgde meer grondverkopen.

Van heinde en verre kwamen mensen die bij Philips gingen werken en in Naastenbest gingen wonen. Dat Philips achter de woningbouw zat was duidelijk te merken, want de huizen hadden allemaal een koelkast, vaatwasser en badkamerlamp van Philips. De huizen waren ook allemaal voorzien van centrale verwarming, wat uitzonderlijk was voor huurwoningen.

In afwachting van de bouw van een winkelcentrum begon de Spar aan de Koning Emmalaan een noodwinkel. Ook was er een hulpkantoor van de Boerenleenbank. Enkele jaren later werd winkelcentrum “De Schakel”gebouwd.

De wijk kreeg in 1964 een eigen Avondmaalparochie. De eerste H. Mis werd gehouden op 29 juni 1965 in een houten noodkerk. Toen de gemeente een sporthal bouwde aan de Max de Bossustraat ging die eind 1966 dienen als kerk in afwachting van de bouw van een definitieve kerk. Door afnemend kerkbezoek werd de kerk op 18 oktober 1987 gesloten en ging de parochie op in de St. Antoniusparochie. Het gebouw werd als buurthuis, theaterruimte en kinderopvang gebruikt.

De straten in Naastenbest zijn genoemd naar Nederlandse zeehelden en schilders. In 1974 kocht de gemeente de panden Oirschotseweg 35 en 37 aan om de Prins Bernardlaan aan te sluiten op de Oirschotseweg.