Wilhelminadorp

0012_0d7NugIn 1941 werd een ontwerpschets gemaakt voor een nieuw kerkdorp tussen het Batadorp en het centrum van Best.
In het najaar van 1941 werd begonnen met de bouw van de Sint Jozefschool.
Op 9 juni 1941 werd pastoor Duffhauss benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe parochie Heilige Antonius van Padua.
In 1942 werd een houten noodpastorie gebouwd tegenover de Sint Jozefschool.
De eerste huizen in het Wilhelminadorp zijn 8 noodwoningen die in 1945 werden gebouwd aan de voormalige Th. Dobbestraat dat toen tussen de Loek Verstrijdenstaat en de Professor R.Regoutstraat lag. In 1946 werden 6 zogenaamde bungalows gebouwd aan de Prof. T. Brandsmastraat. Dit waren echter niet meer dan wat beter uitgevoerde noodwoningen in blokken van 2. Er was in et begin nog geen waterleiding of elektriciteit aanwezig.
Op 16 augustus 1947 werd door de gemeenteraad besloten tot de bouw van 280 woningen. De opdracht werd verleend aan de Firma H. van Heeswijk uit Best. Het waren voor die tijd moderne huizen met een toilet binnenshuis en een geizer voor warm water.
Op 6 december 1947 werd de brug over het Wilhelminakanaal naar het Batadorp officieel geopend.
Op 30 augustus 1948 wordt door de gemeenteraad de naam Wilhelminadorp vastgesteld ter gelegenheid van het 50-jarig jublileum van Koningin Wilhelmina in 1948. Tevens werden ook de naam van Koningin Julianaweg en Prins Bernardweg toegekend. Behalve het Batadorp kende de rest van Best toen nog geen officiële straatnamen. Dit kwam pas in 1955.
Op 25 december 1948 werd de noodkerk van 40 bij 12 meter in gebruik genomen door pastoor Duffhauss.
In april 1950 werd de eerste mis opgedragen in de nieuwe Antoniuskerk.
In 1951 werd de wijk uitgebreid met 104 gezinswoningen en 10 duplexwoningen.
De eerste winkels in het Wilhelminadorp waren geopend in 1949. Het betrof een slagerij van Marinus van der Vleuten en een groentewinkel van Toon van der Heijden aan de Koningin Julianaweg, op de hoek van het Wilhelminaplein.
Op 2 juli 1949 werd ook het eerste café geopend aan de Koningin Julianaweg, genaamd “Café Juliana” met als eigenaar Jan Kuijpers.
In 1951 en 1952 werd het Wilhelminaplein gebouwd met 10 winkels met daarboven woonhuizen. Later volgde meer particuliere winkelbouw aan het plein en aan de Koningin Julianaweg.
In 1955 werd een nieuwe school gebouwd. De Pius X school werd naar de toenmalige paus vernoemd.
In 1960 werd de Mariaschool gebouwd voor meisjes.
Voor de protestantse kinderen werd de Wilhelminaschool gebouwd op de hoek van de Goselingestraat en de Iman van den Boschstraat.

Op 13 april 1961 besloot de raad tot uitbreiding van Wilhelminadorp II en wel aan de Karel Doormanlaan, Koningin Julianaweg en aan te leggen straten ten westen hiervan. Hierbij ging het om 41 woningwetwoningen, waarbij de weekhuur, excl. waterverbruik, berekend werd op f. 13,20.  (bron  Eindhovens Dagblad 14-4-1961)