1930 – 1939

- 1930 -

- 1931 -

- 1932 -
In 1932 wordt het woonhuis van de voormalige pastorie van de Odulphuskerk als café De Vier Linden”in gebruik genomen.

- 1933 -
Gerard Vos werd benoemd tot pastoor van de Sint Odulphusparochie.
In 1933 moest het oude tolhuis aan de Bosscheweg gesloopt worden voor de verbreding van de weg.

- 1934 -
In 1934 kocht de N.V. Maatschappij voor schoen- en lederindustrie Bata, voor een dubbeltje de vierkante meter 660 hectare grond van Best.
In 1934 was de bouw van het KJV-huis – uitsluitend voor vrouwen (Katholieke Jonge Vrouwen) – naast het bestaande patronaat.

- 1935 -

- 1936 -

- 1937 -
In 1937 werd Jules Kuipers aangesteld als 2e gemeentearts van Best.

- 1938 -
De kap en de wieken van de molen “De Volharding” worden verwijderd.
Op 21 juni 1938 werd een automatische telefooncentrale in het hulppostkantoor geïnstalleerd.

- 1939 -
Op 24 augustus 1939 werden aanplakbiljetten ten behoeve van de voor-mobilisatie opgehangen.
Op 28 augustus 1939 werd de algemene mobilisatie aangekondigd in Best middels aanplakbiljetten bij het gemeentehuis, de kerk en bij de Bata.