Sint Paulusvereniging

PaulisverenigingDe Sint Paulusvereniging werd in het najaar van 1899 opgericht en zou in korte tijd uitgroeien tot een belangrijke en actieve vereniging, die op alle mogelijke manieren ten strijde trok tegen het misbruik van alcoholische dranken. Het was een afdeling van de Sobriëtas Nederlandschen Bond van Roomsch-Katholieke vereenigingen tot bestrijding van drankmisbruik, opgericht in 1899 uit Den Bosch.