Voetbalvereniging Best Vooruit

Best Vooruit heeft nog een voorgeschiedenis. Reeds in 1912 was er in Best een voetbalclub die de naam B.V.V. droeg. Zij speelde toen nog niet in competitieverband. Te voet werden tochten gemaakt naar o.a. Oirschot, Son en Breugel en Spoordonk. Dit B.V.V. had haar terrein bij Kees van Arkel op de Heibloem. Veel is er uit deze periode niet bekend en de jaren 1914-1918 gingen zelfs helemaal in mist op. In 1918 en daarna beleefde dit B.V.V. een paar gloriejaren, omdat er bij het graven van het kanaal veel jonge mensen naar Best kwamen, die ver van huis en haard werkten en ‘s zondags in Best hun vertier zochten. De alleroudsten onder de Bestse voetballiefhebbers zullen zich ongetwijfeld namen herinneren als Schotman, Senkeldam en Gotschalks. In die tijd lag het terrein van B.V.V. bij de “Barrière” (Huub van Keespiete), dus langs de Boschdijk.
Zeker is, dat mede vanuit een oude kern B.V.V.-ers, op 1 juli 1930 Best Voouit werd opgericht. Het is gevaarlijk om namen te noemen, want men kan zo gemakkelijk zeer verdienstelijke mensen vergeten. Maar het zou ook zonde zijn de namen die men kent niet te noemen om ze zo aan de vergetelheid te onttrekken. Het eerste bestuur zag er als volgt uit: Jan v.d. Hurk, voorzitter; Piet van Erp, secretaris; Willem v.d. Hurk, penningmeester.

Het eerste Best Vooruit elftal bestond uit de volgende spelers: A. der Kinderen (aanvoerder), H. Beekmans, M. van Erp, P. Dirks, P. van Erp, F. van Nunen, M. Matheeuwsen, Tr. v.d. Vorst, J. van Vroenhoven, H. v.d. Spijker en J. Verhees. Het terrein was gelegen aan de Maust. Deze oprichting was dus mede het gevolg van het spelen van een missiewedstrijd ten bate van pater Jan van Heesewijk uit Best, die tientallen jaren als missionaris aan de Goudkust in Afrika heeft gewerkt. Best Vooruit kwam nu direct uit in de competitie in de toenmalige kring Den Bosch, district Eindhoven en werd in de 1e klasse ingedeeld. Het eerste voetbalveld lag aan “de Maust”, een veldje op de wei van de familie van de Spijker ( “de Spijkeren Wei” ) aan de huidige Willem-II-straat.

1930-1960
Na de oprichting in 1930 kwam Best Vooruit uit in een officiële competitie in de eerste klasse van de kring Den Bosch. Men werd meteen kampioen en promoveerde naar de tweede klasse van de Rooms Katholieke Federatie (R.K.F.). Ook hier behaalde men het kampioenschap en via promotiewedstrijden kwam Best Vooruit in de 1e klasse van de R.K.F.
Dit was de hoogste afdeling in katholiek verband. Voor een gemeenschap met nog geen 4000 inwoners was dit een prestatie van formaat.
De R.K.F. werd omgedoopt tot Interdiocesane Voetbal Competitie Bond ( I.V.C.B.) en Best Vooruit ging door met het behalen van prima resultaten.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft men zich kunnen handhaven in de 1e klasse, al is dit dikwijls wel met veel moeite en inspanning gepaard gegaan.

In de oorlogsjaren werd de I.V.C.B. door de bezetters opgeheven en werd Best Vooruit ingedeeld in de 3e klasse H van de N.V.B. het Zuiden. In de competitie van 1940 – 1941 eindigde Best Vooruit als tweede in deze klasse.

De voetbalclub was inmiddels verhuisd van de “Spijkeren Wei” naar de Eindhovense weg.
In 1956 moest men hier weer weg i.v.m. de aanleg van de tweede rijbaan van de weg Eindhoven – Den Bosch. Best Vooruit kreeg toen de beschikking over een noodveld aan de Koningin Julianaweg op de plaats van de huidige Willem de Zwijgerweg. In 1959 verhuisde Best Vooruit naar de huidige locatie “de Leemkuilen”.