1920 – 1929

- 1920 -
Op 31 maart 1920 besloot de gemeenteraad om kapitaal voor te schieten voor de bouw van 26 woningen aan de Molenstraat, Kerkakkerstraat, H. Hartstraat en H. Hartplein.
Op 15 april 1920 werd besloten om de openbare school op te heffen omdat alle leerlingen zijn overgegaan naar de R.K. Jongensschool Sint Bernardus.

- 1921 -
Het Heilig Hartbeeld werd op 3 juni 1921 door de parochianen van de Sint Odulphusparochie aangeboden aan de toenmalige pastoor Prinsen.

- 1922 -
Oprichting van het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf (GEB), bedoeld voor de aanleg van openbare verlichting en aansluiting van huizen op het elektriciteitsnetwerk.
Op 25 april 1922 werd de kapel van Huize Nazareth (Sint Odulphuskapel) door Mgr. Pompen met een pontificale hoogmis plechtig ingezegend.

- 1923 -
Het Wilhelminakanaal wordt officiëel opengesteld voor de scheepvaart.
De R.K. lagere school Sint Bernardus was een jongensschool, gebouwd in 1923.

- 1924 -
In 1924 moest de klompenmakerschool aan de Nieuwstraat haar deuren sluiten omdat de rijkssubsidie verviel.

- 1925 -
In 1925 bouwde H. Cornelissen een nieuw woonhuis aan de Nieuwstraat 32 met daarbij een ruimte voor het hulppostkantoor.

- 1926 -

- 1927 -
Op 21 juni 1927 werd officieel Harmonie St. Caecilia opgericht.

- 1928 -

- 1929 -
Op 1 oktober 1929 neemt burgemeester Dobbelaere ontslag.
Op 19 oktober 1929 wordt P.J.C. Strik benoemd tot burgemeester van Best.
Bouw in 1929 van het patronaat voor de jeugd en het Bestse verenigingsleven.