1950 – 1959

- 1950 -
Sloop van het zwaar beschadigde gemeentehuis.
Op Palmzondag 2 april 1950 werd in de Antoniuskerk officieel de eerste mis opgedragen door pastoor J. Duffhauss.
De nieuwe Mariakapel in de Vleut werd op 15 augustus 1950 door pastoor A. Swagemakers in gezegend.

- 1951 -

- 1952 -
Het zilveren priesterfeest op 15 juni 1952 van pastoor Duffhauss van de Antoniusparochie.
Op 25 juli 1952 ontvangt de heer A.P. Nossek het ereburgerschap van de gemeente Best voor zijn bijdrage als directeur van de N.V. Nederlandse Schoen- en lederwarenfabrieken Bata.
Op 20 november 1952 wordt de nieuwe huishoudschool St. Elisabeth officieel geopend.

- 1953 -
In 1953 werd de St. Gerardus MULO een gemengde school omdat de meisjes MULO bij de zusters werd opgeheven.

- 1954 -
Op 26 juni 1954 werd de heer A. Cras benoemd tot ereburger van de gemeente Best voor zijn bijdrage aan het culturele leven in Best.
In 1954 werd het natuurtheater in de Sonse heide in gebruik genomen.

- 1955 -
Bouw van de Pius X school in het Wilhelminadorp.
Over 1955 deden zich in Best 203 verkeersongevallen voor. Hierbij vielen twee doden te betreuren, 14 zwaargewonden en 59 lichtgewonden.
De nieuwe huisnummering werd in 1955 geheel uitgevoerd.
In 1955 bezochten 4200 personen de voorstellingen die in het natuurtheater uitgevoerd werden.
Gebouwd in 1955 de Pius X-school met gymnastieklokaal aan de Koningin Julianaweg.

- 1956 -
Op 18 februari 1956 opening van de nieuwe brandweerkazerne door burgemeester Notermans, door het onthullen van een gevelsteen.
Op 7 maart 1956 werd door een felle brand de sigarenkistenfabriek “De Ceder” grotendeels in de as gelegd.
Op 13 september 1956 werd de brigade-generaal John H. Michaelis benoemd tot ereburger van de gemeente Best voor zijn rol bij de bevrijding van Best in september 1944.
Op 17 september 1956 werd het beeld van het Joe Mann monument onthuld door de ouders van Joe Mann.
Op 10 december 1956 besloot de gemeenteraad tot de aanleg van de Mgr. Zwijssenstraat en de Nassaustraat in de kom van Best.
In 1956 werd het Heilig Hartbeeld verplaatst van het plein bij de Sint Odulphuskerk naar de huidige plaats aan het Heilig Hartplein.
In 1956 werden uniforme dichte vuilnisemmers beschikbaar gesteld.

- 1957 -
In januari 1957 werd een nieuwe protestants kerkgebouw in gebruik genomen aan de Koningin Julianaweg.
Op 11 februari 1957 werd het wijkgebouw van het Wit Gele Kruis in het Wilhelminadorp aan de Prof. Regoutstraat geopend.
Op 25 april 1957 werd de nieuwe Boerenleenbank aan de Kerkstraat officieel geopend.
In mei 1957 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe MULO-school aan de voormalige Schoolstraat.
Op 11 oktober 1957 ontvangt de heer C.M.J. Willems het ereburgerschap van de gemeente Best voor zijn bijdrage als directeur van de N.V. Tricobest.
De Rijksweg tussen het Wilhelminakanaal en het kruispunt werd verdubbeld tot twee rijbanen met een smalle middenstrook.

- 1958 -
In juni 1958 werd de speeltuin “Ons Sprokeland” in het Wilhelminadorp officieel geopend.
Op 22 oktober 1958 ontvangt de heer L.S. Rooyackers de erepenning in zilver bij zijn afscheid als directeur Gemeentewerken en Bedrijven.
Op 1 oktober 1958 wordt de 10.000-ste inwoner van Best ingeschreven. Het is Frans van de Braak uit de Bataweg 5.

- 1959 -
In 1959 werd het Kruispark met het oorlogsmonument geheel vernieuwd en aan de achterzijde flink uitgebreid.
Op 1 maart 1959 vierde dokter Burgering zijn 40 jarig ambtsjubileum als arts in Best.
Op 1 maart 1959 werd het 12,5 jarig jubileum gevierd van burgemeester Notermans.
Op 13 april 1959 werd J.F.J. Bierings benoemd tot kantoorhouder en verhuisde het hulppostkantoor van Nieuwstraat 32 naar Nieuwstraat 58.
Op 2 mei 1959 werd het hulppostkantoor officieel geopend.
Op 9 mei 1959 werd het pierebad van de speeltuin “Ons Sprokeland” officieel in gebruik genomen.
Op 1 juni 1959 werd de nieuwe Antoniusschool officieel geopend.
Op 12 november 1959 geeft de heer Nossek als directeur van de Bata ter gelegenheid van het zilveren jubileum de eerste steen voor het nieuwe cultureel-charitatief centrum met daarin een cheque van fl. 50.000,- aan burgemeester Notermans.
Op 12 december 1959 ontvangt Mevrouw H. van den Heuvel-van Kempen de erepenning in brons voor 12 jaar voorzitster van de Vereniging Katholieke Arbeiders Vrouwen.