1970 – 1979

- 1970 -
Op 18 augustus 1970 ontvangt de heer H.O. Looijmans de erepenning in goud bij zijn afscheid als lid van de gemeenteraad.
Op 24 oktober 1970 werd de schoorsteen van steenfabriek “De Leeuwerik” neergehaald.
Op 6 november 1970 werd Harrie Maas benoemd tot pastoor van de Sint Odulphusparochie in Best.

- 1971 -
Op 19 maart 1971 overleed dokter H.J.M. Burgering. Hij werd 79 jaar.
Op 1 mei 1971 werd de halteplaats bij de Bata definitief opgeheven.
Op 29 oktober 1971 opende burgemeester de Leeuw een nieuw hoofdpostkantoor van de P.T.T. aan de Raadhuisstraat.

- 1972 -
Op 24 april 1972 werd de heer A.C. van Heeswijk benoemd tot ereburger van Best bij zijn afscheid als president-directeur van de NV I.B.C..

- 1973 - 
In 1973 verhuisde de dienst gemeentewerken naar de voormalige Sint Bernardusschool aan de schoolstraat.

- 1974 -

- 1975 -
Op 18 september 1975 overleed de heer A.P. Nossek, voormalig directeur van de Bata.
Het oude station werd in november 1975 gesloopt.

- 1976 -
Op 22 december 1976 ontvangt de heer J.J. van Doren de erepenning in goud bij zijn afscheid als voorzitter van de N.C.B. afdeling Best.

- 1977 -
Op 18 januari 1977 ontvangt de heer Th. Hiltermann de erepenning in zilver bij zijn afscheid als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Best.
Op 18 januari 1977 ontvangt de heer J.H.C. de Laat de erepenning in brons bij zijn afscheid als penningmeester van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Best.
Op 22 april 1977 wordt het nieuwe station geopend door burgemeester J. de Leeuw.
Op 2 mei 1977 ontvangt de heer G.H. Rooijackers de erepenning in zilver voor zijn rol als lid en dirigent van harmonie “St. Caecilia”.
Viering van het Middeleeuws feest in verband met het 50 jarig jubileum van harmonie “Sint Caecilia”.

- 1978 -
Op 5 juli 1978 ontvangt mevrouw J.E.J. van der Velden-Schepens de erepenning in brons bij haar afscheid als voorzitter van de Katholieke Vrouwen Organisatie van de N.C.B.

- 1979 -
Op 26 juni 1979 ontvangt de heer N.L.M. van Bavel de erepenning in zilver bij zijn 25 jarig jubileum als hoofd van de Pius X school