1980 – 1989

- 1980 -
Op 28 april 1980 brengt Prins Claus een bezoek aan de botanische tuin van de Sint Odulphuskerk.
Op 14 oktober 1980 ontvangt de heer J.P.L. Vaessen de erepenning in zilver bij zijn 25 jarig jubileum als onderwijzer van de basisschool St. Antonius.

- 1981 -

- 1982 -
Op 19 januari 1982 ontvangt mevrouw E.C.M. Cras de erepenning in zilver voor haar werk als wijkverpleegkundige en bestuurslid van Hartstichting Best.
In 1982 kreeg de scholengemeenschap Best de naam Heerbeeckcollege,

- 1983 -
In februari 1983 werden de gebouwen van boterfabriek “De Beste Boter” gesloopt.
Op 24 mei 1983 ontvangt de heer Mr. J.J. de Leeuw de erepenning in goud bij zijn afscheid als burgemeester van Best op 1 juli 1983.
Op 24 mei 1983 ontvangt de heer P.A. Gondrie de erepenning in goud bij zijn afscheid als secretaris van de gemeente Best.
Op 24 mei 1983 ontvangt de heer Ir. J.C.J. Beijers de erepenning in goud bij zijn afscheid als directeur van de N.C.B.
Op 1 september 1983 wordt J. de Widt benoemd tot burgemeester van Best.

- 1984 -
Op 17 januari 1984 ontvangt de heer H.C.A.J. Walravens de erepenning in zilver bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Jeugdcentrum in Best.
Op 18 januari 1984 ontvangt de heer P.J. Huijsman de erepenning in goud voor diverse sociale en culturele activiteiten.
Op 28 mei 1984 ontvangt de heer J.A.W.J. Swinkels de erepenning in zilver voor zijn taak als deken en hopman van het Sint Odulphusgilde.
In september 1984 werd een gedenksteen onthuld ter ere van Joe Mann door zijn zus.

- 1985 -
In april 1985 werd het nieuwe politiebureau aan de Raadhuisstraat geopend.
Op 25 november 1985 werd dokter J. Kuipers benoemd tot ereburger van Best.
Op 30 december 1985 was een van de leden van familie van Wijk de 20.000-ste inwoner van Best.

- 1986 -
Op 12 februari 1986 ontvangt de heer H.J. Overbeek een erepenning in zilver bij zijn afscheid als secretaris van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Best.
Op 12 februari 1986 ontvangt mevrouw H.M.M. Overbeek-Dujardin een erepenning in zilver bij haar afscheid als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Best.
Op 10 juni 1986 besloot de gemeenteraad tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis
Op 11 november 1986 ontvangt de heer F.A.M.P. Hendrikx de erepenning in zilver bij zijn afscheid als secretaris van de Stichting Frama.

- 1987 -
Op 10 februari 1987 ontvangt de heer Th. van Beerendonk de erepenning in goud voor zijn rol in de Ruilverkavelingscommissie Oirschot-Best.
Op 19 mei 1987 ontvangt de heer A.H. van Geffen de erepenning in goud bij zijn zilveren jubileum als raadslid op 4 september 1987.
Op 18 oktober 1987 is de Avondmaalkerk gesloten en de Avondmaalparochie is opgegaan in de Sint Antoniusparochie.
Romeins feest Festa Romana in verband met het 60 jarig jubileum van harmonie “Sint Caecilia”.
Het pand van de voormalige Sint Bernardusschool werd gesloopt in 1987 i.v.m. de bouw van een nieuw gemeentehuis.
In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt.

- 1988 -
In dit jaar werd de Koetshuistuin aangelegd.
De gemeente kocht het pand “Odulphushof” aan de Spoorweglaan 1 op 22 december 1988 van de eigenaar H. Schippers in verband met de verdieping van het spoor.
Op 9 augustus 1988 ontvangt mevrouw H. van den Broek (zuster Gerarda) de erepenning in zilver bij haar afscheid als directrice van het bejaardenhuis “Huize Nazareth”.

- 1989 -
Op 19 januari 1989 passeert in Best “de langste reizigerstrein ter wereld” in een poging om in het Guiness Book of Records te komen. Dit is gelukt met een lengte van 1601,58 meter en een totaalgewicht van 2597 ton.
De officiële opening van het nieuwe gemeentehuis was op 2 november 1989 door commissaris der Koningin Mr. F. Houben.
In 1989 werd een nieuw gebouw van het Heerbeeckcollege geopend aan de Willem de Zwijgerweg.