1875 – 1899

- 1878 -
Pastoor H. Zomers stierf op 2 november 1878 en Theodorus van der Velden werd benoemd tot pastoor van de Sint Odulphusparochie in Best

- 1879 -
Op 19 augustus 1879 besloot de gemeente om de Stationsstraat te verharden met kleine hardstenen keien voor 1.600 gulden.

- 1880 -
Op 7 mei 1880 werd begonnen met het leggen van de fundering van de nieuwe Sint Odulphuskerk.

- 1882 -
Het station in Best wordt aanzienlijk uitgebreid.
De Sint Odulphuskerk werd op 23 oktober 1882 in gebruik werd genomen na inwijding door Mgr. Godschalk, Bisschop van Den Bosch.
Pastoor van der Velden stierf in december 1882.
Johannes Pijnenburg werd op 20 december 1882 benoemd tot pastoor van de Sint Odulphusparochie in Best.

- 1884 -
Door bliksem brand de molen “De Volharding” uit.

- 1886 -
In 1886 werd het klooster Huize Nazareth gebouwd voor de zustercongregatie “Dochters van Maria en Joseph”.

- 1894 -
Op 7 mei 1894 vierde burgemeester J.C. van de Ven zijn 25 jarig burgemeesterschap.
Op 1 juli 1894 verongelukt spoorwegwachter Maas om zijn kind te redden voor een aanstormende trein.
Het bedrijf Bata is opgericht in 1894 te Zlín door Tomáš en Antonin Baťa onder de naam T. & A. Baťa.

- 1896 -

Op 18 oktober 1896 werd in Best besloten tot de oprichting van een eigen afdeling van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond.
Door de installatie van een stoommachine in 1896, was de boterfabriek het eerste bedrijf in Best waar machines met stoomkracht werden aangedreven.

- 1897 -
In 1897 overleed Arnoldus de Wert, de eerste directeur van de boterfabriek in Best.

- 1898 -
In Aarle en Naastenbest werden in 1898 40 boeren lid van de Coöperatieve Roomboterfabriek “Amalia”

- 1899 -
In 1899 namen J. Dobbelaere en Adrianus C. de Wert het initiatief om een moderne stoomsteenfabriek op te richten.