1940 – 1949

- 1940 -
Op 10 mei 1940 vallen de eerste bommen om half 4 ‘s-middags, een fietser werd zwaar gewond.
Op 11 mei 1940 werden de spoorbrug en de brug bij de Eindhovenseweg gebombardeerd en later op de avond verschijnen de eerste Duitsers in het dorp.
Op 9 augustus 1940 werd het Beatrixkanaal in gebruik genomen.

- 1941 -
Ontwerpschets wordt gemaakt voor het Wilhelminadorp, een nieuw kerkdorp tussen Batadorp en Best.
Start bouw Sint Jozefschool in het Wilhelminadorp.
Op 26 januari 1941 overleed burgemeester P.J.C. Strik
Op 9 juni 1941 werd pastoor Jozef Duffhauss benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe Antoniuskerk.
Op 18 juni 191 stort een bommenwerper neer in Best
Op 1 september 1941 wordt L. Groffen benoemd tot burgemeester van Best.
Op 15 december 1941 werd de stopplaats ten dienste van personeel van Bata Schoenfabrieken bij Best in gebruik genomen.

- 1942 -
In 1942 werd in het Wilhelminadorp een houten noodpastorie gebouwd voor de parochie Heilige Antonius van Padua naast de St. Jozefschool.

- 1943 -

- 1944 -
In september 1944 werd het gemeentehuis zwaar beschadigd.
Op 17 september 1944 landen parachutisten van het Amerikaanse 101e Airborne Divisie op de Sonse Heide.
Op 17 september 1944 wordt het huis van dokter H. Burgering verwoest door een bombardement van een Engelse jager.
Op 19 september 1944 komt Joe Mann om het leven, door zich op een granaat te laten vallen om zo zijn kameraden te redden.
Op 30 september 1944 wordt Mr. E.J.A. Verdijk benoemd tot waarnemend burgemeester van Best.
Op 24 oktober 1944 wordt Best officieel bevrijd

- 1945 -
Op 16 augustus 1945 werd door de gemeente besloten om een oorlogsmonument op te richten voor de 46 Bestenaren die tijdens de 2e Wereldoorlog waren omgekomen.
Het kruis in het Kruispark werd ingezegend tijdens de 65e verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1945.

- 1946 -
Op 9 mei 1946 werd Bernardus Beekmans bij Koninklijk Besluit postuum benoemd tot Ridder der vierde klasse der Militaire Willemsorde.
Op 1 september 1946 wordt Mr. G.F.J. Notermans benoemd tot burgemeester van Best.
De heer A.P. Nossek werd benoemd tot directeur bij de Bata.

- 1947 -
Op 24 maart 1947 werd bij notariële akte daarom De Roomsch Katholieke Stichting ter bevordering van het Nijverheidsonderwijs te Best opgericht.
In augustus 1947 werden de eerste van de 26 woningen aan de Molenstraat opgeleverd.
Op 1 september 1947 startte de Sint Gerardus M.U.L.O. in de Sint Bernardusschool.
Op 8 november 1947 werd de brug over het Wilhelminakanaal van de Koningin Julianaweg in het Wilhelminadorp naar het Batadorp geplaatst.
De officiële opening van de Batabrug door burgemeester Notermans was op 6 december 1947.
Op 12 december 1947 werd Antonius Aloysius Maria Swagemakers benoemd tot pastoor van de Odulphusparochie.
In 1947 werd begonnen met de bouw van 280 woningen in het Wilhelminadorp.
In 1947 nam de gemeente intrek in het patronaatsgebouw omdat het gemeentehuis zwaar beschadigd was.

- 1948 -
In april 1948 besloot het Comité voor Volksfeesten om een gedenksteen te laten maken waarin alle namen staan van de tijdens de 2e Wereldoorlog omgekomen Bestenaren.
In april werd de Sint Jozefschool opnieuw in gebruik genomen na de herbouwing.
Op 4 mei 1948 werd de gedenksteen bij het oorlogsmonument in het Kruispark officieel onthuld door burgemeester Notermans.
Op 10 september 1948 ontvangt de huisarts W.D.Th.B. de Steenhuijsen het ereburgerschap van de gemeente Best.
Op 25 december 1948 werd de noodkerk van de parochie H. Antonius van Padua in gebruik genomen door pastoor Duffhauss.

- 1949 -
Op 13 mei 1949 ontvangt de heer H. van Heesewijk het ereburgerschap van de gemeente Best bij zijn 90e verjaardag en het 60 jarig bestaan van Aannemersbedrijf Fa. H. van Heeswijk.
Op 19 juni 1949 vond de eerste steenlegging plaats van de Antoniuskerk.
Op 2 juli 1949 werd in het Wilhelminadorp het café Juliana aan de Koningin Julianaweg geopend.
Op 17 september 1949 bezoeken Koningin Juliana en Prins Bernhard het oorlogsmonument in het Kruispark.
In september 1949 werden de terreinen van de sportvelden van de Bata in gebruik genomen, voor o.a. de Hockeyclub Best.
Op 14 oktober 1949 overleed de huisarts Willem de Steenhuijsen.
Op 16 november 1949 ontvangt de heer A. van der Vleuten het ereburgerschap van de gemeente Best voor zijn rol als onderwijzer en hoofd van de openbare jongensschool.