Gemeentehuis

« 2 van 8 »

De eerste vergaderingen van het eerste gemeentebestuur in 1821 werden door het ontbreken van een gemeentehuis gehouden in de herberg van de nieuwe burgemeester Willem van Nuenen aan de Bosseweg 33. In de raadsvergadering van 8 mei 1827 werden de plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis goedgekeurd. De kosten van dit gebouw kwamen uit op f. 1.363,-. Er was veel geharrewar over de plaats van het gemeentehuis. In de tweede helft van 1828 moet het gemeentehuis zijn opgeleverd. Het stond op dezelfde plaats waar nu het huidige gemeentehuis staat.


Gemeentehuis1Op 9 januari 1903 werd besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. De kosten bedroegen 4.810 gulden. Het ontwerp van van A. Loots. De aannemer was Theodorus van Bijl uit Deurne. Het gebouw was 14 meter lang en 8,5 meter breed, met een sierlijke trappenopgang naar het bordes. De eerste vergadering was op 21 oktober 1903. In 1938 en 1939 werden diverse plannen gemaakt voor verbouwing en voor nieuwbouw maar deze plannen zijn nooit tot uitvoering gekomen door het uitbreken van de 2e Wereldoorlog.
Tijdens de 2e wereldoorlog werd het gemeentehuis in september 1944 zwaar beschadigd. In 1950 werd besloten om het gemeentehuis te slopen.
De gemeentesecretarie werd tijdelijk gehuisvest in de pastorie van de Odulphuskerk en in 1945 in het klooster “Huize Nazareth” en in september in het Sint Odulphushuis naast de pastorie. De ruimte was echter zo klein dat snel naar een andere oplossing werd gezocht. Deze werd gevonden door in 1947 in te trekken in het K.J.V.-huis, dat nu Prinsenhof heet. In 1956 kreeg een deel van gemeentewerken een kantoor boven in de nieuwe brandweerkazerne.


Gemeentehuis2In 1953 kreeg de architect C.H. de Bever een opdracht voor het ontwerpen van een nieuwe gemeentehuis. De gemeente kreeg echter geen toestemming van het Rijk en de plannen werden jarenlang vertraagd. Best groeide hard dat de architect opdracht kreeg om een nieuw ontwerp te maken. De gemeenteraad keurde dit plan goed tijdens de vergadering van 10 september 1958. Op 15 juni 1959 won aannemersbedrijf Fa. Joh. van Boxtel uit Vught de aanbesteding. Op 2 en 3 februari 1962 verhuisde de ambtenaren van het K.V.J.-huis naar het nieuwe pand. Het nieuwe gemeentehuis werd officieel geopend op 2 juni 1962 door de commissaris der Koningin Dr. C.N.M. Kortmann.
Door de verdere groei van Best groeide ook het aantal ambtenaren. In 1973 werd het deel van gemeentewerken ondergebracht in het gebouw van de voormalige jongensschool “St Bernardus”.
In 1980 verhuisde de gemeentelijke sociale dienst naar een pand aan de Nieuwstraat.


Gemeentehuis3

Op 10 juni 1986 besloot de gemeenteraad tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis naar een ontwerp van Architectenbureau Van de Kerkhof en de Vries B.V. uit Eindhoven. Het hoofdgebouw zou behouden blijven en worden ingepast in de nieuwbouw. De I.B.C. uit Best werd de aannemer en de eerste paal werd geslagen op 20 november 1987 door burgemeester J. de Widt. De officiële opening was op 2 november 1989 door commissaris der Koningin Mr. F. Houben.

 

Meer is te lezen in Thuis in Best, hoofdstuk 10