Notermans, Mr. G.F.J

NotermansMr. Guido Frederik Joseph Notermans werd geboren op 6 januari 1912 in Venlo. Hij werd burgemeester van Best op 1 september 1946. Best had veel geleden van de oorlog, er waren 119 huizen afgebrand of volledig beschadigd, waaronder 22 boerderijen.
Door zijn toedoen kreeg de gemeente Best in eerste instantie 50 noodwoningen en kreeg een groot aantal woningwetwoningen toegewezen in het Wilhelminadorp om de verbinding te maken tussen het centrum en het Batadorp. Hij was een groot pleitbezorger voor de Agglomeratie Eindhoven en werd dan ook, na de burgemeester van Eindhoven, tweede man in het regiobestuur. Tijdens zijn burgemeestersperiode veranderde Best van een voornamelijk agrarisch dorp in een modern dorp met veel industrie. Naast woningbouw, riolering, straatverlichting en de aanleg van straten, was hij ook verantwoordelijk voor de oprichting van een Comité voor Volksfeesten, het stimuleren van de oprichting van buurtverenigingen, de Joe Mann Sportfederatie, de aanleg van een natuurtheater, diverse sportaccommodaties, enz. Bij raadsbesluit van 27 mei 1968 benoemd tot ereburger van Best. Op 1 juni 1968 werd hij na 22 jaar wegens ziekte eervol ontslagen. Hij overleed op 21 september 1968 en werd op het St. Odulphuskerkhof begraven.

Meer is te lezen in Thuis in Best pag 76