1960 – 1969

- 1960 -
Op 25 maart 1960 vond de officiele opening plaats van de Mariaschool in de Pater Bleysstraat.
Op 25 april 1960 ontvangt de heer A.W. Holland de erepenning in zilver.
De nieuwe MULO-school was gereed in 1960.

- 1961 -
Officiële opening Boerenleenbank aan de Koningin Julianaweg in het Wilhelminadorp tijdens het 60-jarig bestaan van de Boerenleenbank.
Café De Vier Linden wordt gesloopt voor het nieuwe stratenplan van het nieuwe gemeentehuis
Op 1 januari 1961 stopte H.J.M. Burgering als huisarts.
Op 29 augustus 1961 werd de Rijksweg E 38 Eindhoven – Oirschot – Tilburg officieel geopend.
Op 4 september 1961 ontvangt J.B. van Hoppe de erepenning in zilver voor zijn verdiensten op sociaal en cultureel terrein.
Op 18 oktober 1961 ontvangt de heer H.O. van der Velden de erepenning in goud als firmant van de Klompenfabriek Gebr. van der Velden.

- 1962 -
Op 15 februari 1962 ontvangt mevrouw J.M. van Kollenburg-Valks de erepenning in brons voor haar rol bij bij R.K. Boerinnenbond.
Het nieuwe gemeentehuis werd officieel geopend op 2 juni 1962 door de commissaris der Koningin Dr. C.N.M. Kortmann.
Op 18 oktober 1962 neemt de heer A.P. Nossek afscheid als directeur bij de Bata.

- 1963 -
Het gebouw Sint Odulphushuis werd in 1963 gesloopt.
Café De Vier Linden en voormalige pastorie van de Sint Odulphuskerk werd gesloopt.
Op 9 januari 1963 ontvangt de heer C.J. Scheepens de erepenning in goud bij zijn afscheid als bestuurslid van de R.K. Boerenbond.
Op 6 februari 1963 overleed pastoor Jozef Duffhauss van de Antoniusparochie.
Johannes Maas word de nieuwe pastoor van de Sint Odulphusparochie.

- 1964 -
Op 14 mei 1964 ontvangt mevrouw A.C. van Heeswijk de erepenning in goud tijdens het 75 jarig bestaan van de N.V. Internationale Bouwcompagnie.
Op 25 oktober 1964 werd de Avondmaalparochie in Best opgericht in de wijk Naastenbest.

- 1965 -
Op 1 maart 1965 werd de status van hulppostkantoor veranderd in een zelfstandig hoofdpostkantoor.
De Lidwinakerk werd op 13 juli 1965 officieel in gebruik genomen.

- 1966 -
Op 2 september 1966 wordt G.I.M. van Kemenade benoemd tot waarnemend burgemeester van Best.
Op 21 december 1966 werd de Avondmaalkerk in gebruik genomen in aanwezigheid van mgr. drs. J. Bluyssen, bisschop van Den Bosch.

- 1967 -
Op 8 maart 1967 ontvangt de heer J. Kuipers de erepenning in goud bij zijn afscheid als huisarts.
Op 8 maart 1967 ontvangt mevrouw W.Chr.M. Kuipers-van Dijk de erepenning in goud voor haar verdiensten op cultureel, maatschappelijk en sociaal werk.
Op 1 april 1967 moest dokter Jules Kuipers wegens gezondheidsredenen zijn huisartsenpraktijk stoppen.
Op 10 oktober 1967 werd aan de Dr. P. van Hoekstraat in De Hoge Akker de buitenvolière geopend.
Op 2 november 1967 ontvangt de heer F. Hendriks de erepenning in zilver voor zijn bestuurslidmaatschap van het Comité voor Volksfeesten.
Op 22 december 1967 kocht de gemeente de aandelen van de steenfabriek De Leeuwerik ten behoeve van enkele bestemmingsplannen.

- 1968 -
Op 27 mei 1968 werd burgemeester Mr. G.F.J. Notermans benoemd tot ereburger van Best.
Op 1 juni 1968 kreeg burgemeester Notermans wegens ziekte eervol ontslag.
Op 3 juni 1968 was Edrië van Kroonenburg uit de Aarleseweg 1 de 15.000-ste inwoners van Best.
Op 1 augustus 1968 werd de R.K. Scholengemeenschap Best opgericht.
Op 21 september 1968 overleed burgemeester Notermans.
Op 3 oktober 1968 wordt de basisschool De Heydonck Best aan de Max de Bossustraat officieel geopend
Op 1 november 1968 wordt Mr. J.J. de Leeuw benoemd tot burgemeester van Best.

- 1969 -
De steenfabriek De Leeuwerik wordt gesloten.